Kliento kortelė

SĄLYGOS

  • Įmonė: SIA „Euroskor Latvijā“
  • Parduotuvė: SIA „Euroskor Latvijā“ parduotuvė „Lloyd“ (lloyd.lt)
  • Klientas: parduotuvės  „Lloyd“ klientas, kuris gavo kliento kortelę

Kliento kortelę galima gauti užpildžius paraiškos formą perkant prekes arba dalyvaujant rinkodaros veikloje.

Kliento kortelė suteikia 10 % nuolaidą nuo visos prekės kainos. Nuolaidos nesumuojamos.
Nuolaidos procentas įmonės organizuojamoje rinkodaros veikloje gali būti didesnis arba nuolaidos gali būti sumuojamos. Klientas apie tai bus informuojamas svetainėje www.lloyd.lt ir parduotuvėje.
Įmonė pasilieka teisę keisti kortele suteikiamos nuolaidos dydį ir kitas sąlygas, apie tai informuodama įmonės internetinėje svetainėje ir „Euroskor“ parduotuvėse ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

Kortelė aktyvuojama tuo metu, kai klientas užpildo paraiškos formą. Kliento kortelės galiojimo pabaigos data ant kortelės nenurodoma. Apie pasikeitimus klientas bus informuojamas www.lloyd.lt .

Kliento kortelė garantuoja 10 % nuolaidą nuo visos prekės kainos ir kitą rinkodaros veiklą, susijusią su kliento kortele, kuri pradėjo galioti 2011 m. balandžio 21 d. įmonės parduotuvėse visoje Latvijos Respublikoje, kaip nurodyta www.lloyd.lt .

Užpildydamas paraiškos formą klientas sutinka, kad:

  • jo (jos) asmens duomenys bus apibendrinami, saugomi ir naudojami laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo bei Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatų;
  • jo (jos) duomenys bus naudojami rinkodaros tikslais; jis (ji) sutinka gauti informaciją apie vykstančius renginius ir rinkodaros veiklą. Klientas turi teisę atsisakyti šios informacijos, atsiųsdamas el. laišką adresu: eparduotuve@lloyd.lt.

„Lloyd“ garantuoja, kad neplatins kliento asmens duomenų trečiosioms šalims, jei jos nėra tiesiogiai susijusios su „Lloyd“.