Žiūrėkite kitus terminus čia

Informacija apie pristatumą   Privatumo politika Prekęs grąžinimas 


Naudojimo sąlygos

Šiame dokumente pateikiami terminai ir taisyklės, kurie naudojami šioje svetainėje.

Dėkojame, kad lankotės šioje svetainėje. Ši svetainė (įskaitant privatumo patvirtinimą ir slapukus) pateikia jums informaciją apie pačios interneto svetainės (toliau – „svetainė“) naudojimo sąlygas (toliau – „Naudojimo sąlygos“). Šios naudojimosi sąlygos ir visi galiojantys įstatymai bei kiti teisės aktai reglamentuoja prieigą prie svetainės ir jos naudojimo. Prisijungdami ir naudodamiesi šia svetaine, jūs be išlygų ir apribojimų sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis be išlygų ar apribojimų, palikite šią svetainę.

Šią svetainę valdo SIA „EUROSKOR LATVIJA“ . Registracijos kodas: 40003044100; PVM mokėtojo numeris: LV40003044100; juridinis adresas: Brivibas g. 46-25, Ryga, LV- 1011; pašto adresas: eparduotuve@lloyd.lt

Prieiga prie interneto

Vartotojai gali prisijungti prie svetainės. SIA „EUROSKOR LATVIJA“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar atšaukti svetainės teikiamą paslaugą . SIA „EUROSKOR LATVIJA“neatsako už atvejus, jei dėl kokių nors priežasčių Svetainės negalima pasiekti bet kuriuo metu ar tam tikrą laikotarpį.

SIA „EUROSKOR LATVIJA“ turi teisę uždrausti ir (arba) nutraukti bet kurio vartotojo naudojimąsi Svetaine, jei SIA „EUROSKOR LATVIJA“ turi pagrindo manyti, kad ši prieiga gali pakenkti SIA „EUROSKOR LATVIJA“ bendrovei (arba) vartotojui ir taip pat jei atitinkamas vartotojas pažeidė Svetainės naudojimo sąlygas ir (arba) teisės aktus.

SIA „EUROSKOR LATVIJA“. turi teisę apriboti prieigą prie Svetainės ar tam tikrų jos dalių. SIA „EUROSKOR LATVIJA“ reguliariai atnaujina svetainėje esančią informaciją ir turi teisę bet kada keisti jos turinį. Jei reikia, SIA „EUROSKOR LATVIJA“. gali sustabdyti prieigą prie Svetainės arba nutraukti jos veikimą neribotam laikui.

Turinio nuosavybės teisės

Svetainė, visos autorių teisės ir visos kitos intelektinės nuosavybės teisės į tekstą, dizainą, logotipus, grafiką, piktogramas, vaizdus ir kitą medžiagą svetainėje (toliau – „Turinys“) yra SIA „EUROSKOR LATVIJA“ nuosavybė arba naudojami Svetainėje su atitinkamo savininko leidimu.

Naudojimasis svetaine

 Svetainės „EUROSKOR LATVIJA“ vartotojai. turi teisę:

• patekti į svetainės skiltis skirtas viešai prieigai;

• atsisiųsti turinį, bet tik informaciniam, nekomerciniam, asmeniniam pelno nesiekiančiam tikslui, su sąlyga, kad vartotojas nepašalins, nekeis ir neatskleis informacijos, turinio ar turinio pranešimų (pvz., Autorių teisių ir kitų pranešimų apie nuosavybės teises).

Kai vartotojas naudojasi svetaine, jam neleidžiama

• patekti į svetainę apeinant apsaugos sistemas;

• modifikuoti, taisyti ar naudoti bet kokią medžiagą šioje svetainėje bet kokiu kitu būdu, išskyrus leidžiamą.

Privatumas

Visus asmens duomenis (pvz., Vardą, pavardę, telefono numerį ar el. Pašto adresą), kuriuos jūs atskleidžiate Tinklalapiui siunčiant el. laišką ar kitaip, naudoja SIA „EUROSKOR LATVIJA“pagal Tinklalapio privatumo pareiškimą ir slapukų politiką. Bet kokie kiti pranešimai ar medžiaga, siunčiami į svetainę, pavyzdžiui, klausimai, komentarai, pasiūlymai ir kt., laikomi nekonfidencialia ir nepatentuota informacija.

Atsakomybės apribojimas

Šios svetainės turinyje gali būti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Ši svetainė kartais gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Tačiau SIA „EUROSKOR LATVIJA“ neprisiima atsakomybės reguliariai atnaujinti svetainėje esančią informaciją. Be to, SIA „EUROSKOR LATVIJA“negarantuoja, kad ši svetainė veiks be trikdžių ar klaidų arba kad ši svetainė yra suderinama su jūsų kompiuteriu, programine įranga arba kad ši svetainė visada bus saugi.

SIA „EUROSKOR LATVIJA“deda visas pastangas palaikydama Svetainės turinį ir užtikrindama jo prieinamumą. Tačiau vartotojai sutinka, kad SIA„EUROSKOR LATVIJA“  turi teisę laikinai arba visam laikui pakeisti arba (arba) visiškai arba iš dalies nutraukti Svetainės veikimą be išankstinio vartotojo įspėjimo.

SIA  „EUROSKOR LATVIJA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu laikinai arba visam laikui sustabdyti visos svetainės ar jos dalies veikimą, siekiant išlaikyti ar atnaujinti svetainę arba dėl bet kokios kitos priežasties naudojant bet kokias būtinas priemones.

Virusai, įsilaužimai ir kiti nusikaltimai

Jums neleidžiama piktnaudžiauti svetaine, sąmoningai įvedant virusus ar kitą medžiagą, kuri gali būti kenksminga ar technologiškai žalinga. Jums neleidžiama bandyti gauti neteisėtą prieigą prie svetainės, serverio, kuriame talpinama svetainė, ar serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, susijusios su svetaine. Visi aukščiau paminėti veiksmai pagal galiojančius įstatymus yra laikomi nusikalstamomis veikomis ir jūs esate atsakingi už bet kokį pažeidimą.

Mes negalime būti atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, kurią sukelia technologiškai kenksminga medžiaga, kuri gali užteršti jūsų kompiuterinę įrangą, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybės teise saugomą medžiagą, kai naudojatės svetaine ar atsisiunčiate bet kokią medžiagą iš jos ar kitų susijusių svetainių. Vadovaujantis gerąja kompiuterių praktika, rekomenduojama nuskaityti (naudojant komercinę ir atnaujintą virusų tikrinimo programinę įrangą) visą medžiagą ir (arba) turinį, prieinamą prie interneto ar atsisiųstą iš jos.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Ši svetainė gali pateikti nuorodas į kitas išorines svetaines, kad galėtų pateikti papildomos informacijos. Spustelėjus šias nuorodas, išorinę svetainę galima atidaryti visu ekranu ir ji gali būti rodoma svetainėje, kad jūsų patogumui galėtumėte grįžti į svetainę. SIA „EUROSKOR LATVIJA“ nėra susijęs su išorinėmis svetainėmis ir neatsako už jų turinį.

Sąlygų peržiūra

SIA „EUROSKOR LATVIJA“pasilieka teisę bet kada peržiūrėti šias naudojimo sąlygas atnaujinant šį įrašą be išankstinio įspėjimo. Šie pakeitimai jums yra privalomi, todėl raginame kartais apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti dabartines naudojimo sąlygas. Jūs negalite keisti šių naudojimo sąlygų, nebent turite aiškų rašytinį SIA„EUROSKOR LATVIJA“ sutikimą.

Bendrosios nuostatos

Šioms naudojimo sąlygoms ir naudojimuisi svetaine taikomi Latvijos Respublikos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų pasirinkimą. Latvijos Respublikos bendrosios kompetencijos teismai turi išimtinę jurisdikciją sprendžiant visus ginčus, kylančius ar susijusius su šiomis naudojimo sąlygomis ir (arba) svetaine, arba tais atvejais, kai šios naudojimo sąlygos ir (arba) svetainė yra svarbus veiksnys.

Teismams ar administracinėms institucijoms priimtina spausdinta svetainės, naudojimo sąlygų ir bet kokių elektroninių pranešimų kopija. Šiuo sutinkate, kad šios naudojimo sąlygos ir naudojimasis svetaine nesukuria bendros įmonės, partnerystės ar užimtumo ar nesuteikia jokių atstovavimo teisių tarp SIA „EUROSKOR LATVIJA“  ir save.


Žiūrėkite kitus terminus čia

Informacija apie pristatumą   Privatumo politika Prekęs grąžinimas